Motyw: Trasa Prezydencka - Biuro Podróży CT Poland

Najpopularniejsza trasa w ofercie CT Poland. Podczas 18 dni można zobaczyć zarówno najważniejsze miejsca, które odegrały kluczową rolę w historii Chin.

1 Re: Przedmioty oszustwa w kasynie

2 Re: Przedmioty oszustwa w kasynie